Blog d'aula de Carles Monclús. En ell documentem el treball i afegim elements per a la reflexió

dilluns, 17 d’agost de 2009

Document de la FEMP sobre avaluació de polítiques culturals locals

Interessantíassima publicació de la FEMP sobre avaluació de polítiques culturals locals.
El document està elaborat en el marc de la Agenda 21 de la cultura i ofereix un plantejament molt interessant de l'acció dels ajuntaments.

Congrés Internacional sobre la Plusvalua econòmica de la cultura

El proper mes de novembre (del 10 al 13) se celebrarà a València el 1r Congrés internacional sobre las Plusvàlua Econòmica de la Cultura.

El Congrés està centrat en l'estudi i la reflexió dels aspectes econòmics que genera el sector de la cultura en l'àmbit públic i privat entorn dels següents punts a desenrotllar:

– Evolució històrica del creixement econòmic de recursos culturals en la província de València
– Inversió pública
– El mecenatge cultural. Aplicació de la llei
– Propostes de mecenatge
– Sociologia del consum en temes culturals
– El consum cultural en el món
– El consum cultural a Espanya
– L'organització del consum cultural
– Economia i cultura interrelacions i desafiaments
– Gestió econòmica d'empreses
– El creixement empresarial en el sector artístic
– Models empresarials en distints àmbits de la cultura

Tot i que el tema del Congrés em sembla interessant i pense que poden haver interessants aportacions pel que fa a la quantificació econòmica de les repercussions de l'activitat cultural, crec que es un tema que s'està repetint massa l'últim any. És el tercer congrés que tinc notícia enguany respecte a la cultura com a sector econòmic i, en canvi, es reflexiona poc sobre la seua repercussió social.